Velkommen til www.warmings.dk

Det at være ude i intet og alligevel at være omgivet af ALT

 

Indlandsisen nordvest for Narsaq, Grønland, 21. juli 2005

"Hvis en mand kan vise så meget had. Tænk hvor meget kærlighed vi sammen kan vise!"

 

Citat: En overlevende fra terror

massakren på Utøya i Norge

==================================

 

"Vi har et godt samfund. Det samfund har vi udviklet og indrettet således, at det består af mange forskellige traditioner, kulturer og levemåder. Og af mange gode værdier, fysiske og åndelige, som det bestemt er værd at værne om.

Kan fællesskabet ikke rumme det, og vil vi ikke respektere det, såvel når det gælder relationerne til mennesker indbyrdes som til helheden, så har vi desværre udviklet os til at være samfundsmæssige analfabeter.

Det er mit brændende håb, at det ikke folholder sig sådan. At vi går i en anden retning."

 

Citat:

Niels Dalsgaard, Adm. direktør, DGI-byen

==================================

 

"Jeg er ikke virkelig fri, hvis jeg tager en andens frihed fra ham, lige så vel som jeg ikke er fri, når min egen frihed bliver taget fra mig. Både undertrykkeren og den undertrykte bliver berøvet deres menneskelighed."

 

Citat: Nelson Mandela, Vejen til frihed